Lektor orientálního tance
rekvalifikační kurz

Rekvalifikační kurz jehož hlavním cílem je přednesení uceleného bloku teoretických  praktických znalostí, doplněných  praktickou výuku  důrazem na orientální tanec. Snahou organizátora  Ministerstva školství je zvyšování kvality  odborné úrovně všech, kteří předávají své znalosti  zkušenosti  oblasti volnočasových aktivit  kteří se tomuto tanci věnují.

Jednotlivá témata jsou přednášena tuzemskými  zahraničními odborníky  vedou účastníky  prohloubení teoretických znalostí  praktických dovedností.

Kurz je zaměřen na orientální tanec, jeho různé podoby  styly,  důrazem na klasický styl orientálního tance.

Přehled absolventů
držitelů Osvědčení rekavalifikaci

Folklórní orientální tance
speciální vzdělávací program

Speciální vzdělávací program zaměřený na historií, kulturní souvislosti  zajímavosti vztahujícími se  tancům, zejména: Saidi, Iskandarani, Ghawazy, Nubian, Tanoura, Andalusi/mwashah, Zar, Fallahi, Hagalla, Shabi, Bambouti, Siwa, Dabke ad.

Obsah kurzu zahrnuje teoretických výklad  folklórním tancům  směřuje  prohloubení znalostí, je doplněn řadou speciálních tanečních ukázek  nácviků techniky, kombinací  sestav. Po praktické stránce bude kladen důraz na méně rozšířené tance mimo orientální země např. dabke, bambouti, siwa apod.

Přehled absolventů

Teorie  praxe orientální tanečnice I.
speciální vzdělávací program

Tento kurz je speciálně navržen tak, aby tanečnice, která ho absolvuje, byla schopna nejen bezpečně rozeznat  kladby  taneční styly, ale vyznala se také  historii, hudebních nástrojích, rytmech, měla znalosti prvků  ypických pro daný styl  byla schopna sestavit choreografii daného stylu. Rozsah programu je 30 h.

Lektorka: Badriyah (Lenka Zychová)

Přehled termínů

Teorie  praxe orientální tanečnice II
speciální vzdělávací program

Tento vzdělávací program navazuje na program Teorie  praxe orientální tanečnice I., ale  jeho absolvování není nutné mít část I. absolvovanou. Jedná se  rozšíření tanečních znalostí účastnic  další témata jako je zlatá éra, méně známý egyptský folklór  nebo také téma pouze se dotýkající orientálního tance - bollywoodu. Rozsah programu je 24 h.

Lektorka: Badriyah (Lenka Zychová)

Přehled termínů

Pole Art - BATTLE!

Jste už zkušená tanečnice nebo lektorka  chcete začít vystupovat nebo soutěžit, ale nevíte, jakou zvolit hudbu, kostým, make up  vůbec - jak vytvořit vlastní choreografii tak, aby  vás divák nespustil oči? Přijďte  nechte se vést od zkušené tanečnice, lektorky  choreografky Růženky Halamkové! Rozsah programu je 12 h.

Lektorka: Růženka Halamková

Termíny

Flirt dance level 1
Ženský princip

Program je určen pro zájemkyně, které  stylu flirt dance jen slyšely  zaujal je, stejně tak  pro zájemkyně, které se tomuto tanečnímu stylu věnují  touží si prohloubit  především uspořádat  dát formu získaným poznatkům  lekcí. Základní program má tři úrovně (uvedeny níže)  klade si za cíl poskytnout účastnicím komplexní představu  všech klasických tvářích stylu flirt dance,  principech  technice tance,  variacích  vývojových stádiích, apod. Rozsah programu je 21 h.

Lektorka: Nikol Mikesková

Termíny

Master of Bellydance level 1
Klasický egyptský styl

Tento vzdělávací program zahrnuje vše, co byste měli vědět  Raks Sharki - přednášky  tanec, ukázky, rytmy využívané  Raks Sharki, historie, folklór  Raks Sharki  mnoho dalšího.

Lektoři: Kateřina Krejčová, Badriyah (Lenka Zychová)  Šárka Martináková

Termíny

Master of Bellydance level 2
Queen of Stage

Kurz je zaměřen na vystupování tanečnice. V kurzu se budeme zabývat tvorbou choreografie, improvizací, prostorovým vyjádřením, pódiovým líčením, vytvoříte si aplikaci ke kostýmu, rytmům (které budou navazovat na rytmy  1. levelu), arabskými hudebními nástroji, skupinovými formacemi  tvorbou choreografie pro skupinu  prostoru, tanečními kombinacemi  rekvizitami (fan veil, závoj, křídla, šavle, hůl  činelky). Zatančíme si  živým bubeníkem  vytvoříme šťavnaté kombinace  v neposlední řadě si zatančíte na živou kapelu,  pocítítě chuť  vůni tančit  kapelou.

Lektoři: Kateřina Krejčová, Badriyah (Lenka Zychová)  Šárka Martináková, Marwan Al Solajman

Termíny

Pilates Certifikat Matwork 1

Pilates je účinná metoda, pomocí které získáte zdravé pohybové návyky. Účastníci uceleného kurzu budou schopni po absolvování zvládat základní principy cviků na podložce. Po absolvování získá každý účastník potvrzující list (certifikát)  vlastnoručním podpisem autorky programu Sary Puchowske, absolventky Balanced Body University  HAMU - obor choreografie. Rozsah programu je 15 h.

Lektorka: Sara Puchowska

Termíny

Flirt dance: TO BE A STAR!

Cyklus speciálních vzdělávacích seminářů zaměřených komplexně na taneční styl flirt dance  všechny jeho odstíny. Budeme se věnovat technice, tanečním prvkům, kombinacím  choreografiím. Zároveň se tanečnice seznámí  vývojem flirt dance, světovými tanečnicemi  vhodnou hudbou. Poslední část seminářů je věnována vystupování - profesionální vzhled, líčení  kostýmy.

Lektorka: Lucie Šilerová

Termíny

8 Elements™ Spotlight Weekend
Vzdělávací víkend  Rachel Brice

Technicky založený taneční program, který vyvinula Rachel Brice. Tento program čerpá  tanečních stylů: tribal fusion, american tribal, americký kabaretní břišní tanec, současných tanečních stylů  folklórních tanců  Viniyogy™. Rozsah programu je 15 h.

Lektorka: Rachel Brice

Termíny