Lektor Orientálního Tance
rekvalifikační kurz s akreditací MŠMT ČR

Vzdělávací program „Učím, tedy jsem“ Kathreen Derouet

Absolvent získá osvědčení pro odbornost Trenér tanečních disciplín – taneční mistr.


Kurz je vhodný pro:

 • lektorky orientálního tance, které mají zájem zdokonalit se, získat odborné znalosti a profesionální úroveň
 • orientální tanečnice, které tančí min. 3 roky (úroveň pokročilí) a o výuce uvažují, nebo si jen chtějí rozšířit své vzdělání

Kurz obsahuje:

 • 7 výukových víkendů
 • 10 hodin praxe v Centru Tance
 • výukové materiály
 • řádný termín zkoušky
 • certifikát o odborném vzdělávání
 • osvědčení o absolvování vzdělávacího kurzu s akreditací MŠMT po úspěšném složení zkoušky
Přihlásit se na tento kurz
Nový kurz bude probíhat
od září 2019 do února 2020

O kurzu


Cíl programu

Cílem programu je předání uceleného bloku teoretických a praktických znalostí, které potřebuje lektor, aby mohl kvalifikovaně vyučovat orientální tanec. Výuková témata jsou sestavena na základě praktických zkušeností lektorů s mnohaletou praxí.

Garant kurzu

Garantem kurzu je dlouholetá a zkušená lektorka a úspěšná tanečnice MgA. Kateřina Derouet, která vzdělávací program precizně zpracovala a povede největší část výuky zaměřené na orientální tanec.

Kurz obsahuje

Kurz obsahuje výuková témata, která jsou předpokladem pro odborné vedení orientálních tanečních lekcí.

První část je zaměřena na důkladné vysvětlení techniky tanečních pohybů. Obsahuje podrobný přehled základních i pokročilých prvků orientálního tance včetně výukové osnovy pro jednotlivé pokročilosti. Nedílnou součástí je také výuka baletu a moderního tance a jejich principů s ohledem na využití v orientálním tanci. V návaznosti na výuku techniky se studentky naučí i ucelenější kombinace, které jsou vynikajícím zdrojem inspirace pro pozdější samostatnou tvorbu. Pozornost směřuje také k teorii – základním informacím o orientálním tanci a závěr výuky je věnovaný (velmi často opomíjenému) strečinku a uvolnění.

1. ČÁST: ZÁKLADY ORIENTÁLNÍHO TANCE

PRVNÍ VÍKEND

Sobota

Balet, základ každého tance (základní postavení těla a paží, základní postavení nohou, otočky, arabesky, baletní technika & principy s ohledem na využití v orientálním tanci)

Úvod do orientálního tance (teorie – základní informace o orientálním tanci)

Dokonalost jemných pohybů (podrobný přehled základních i pokročilých jemných pohybů orientálního tance (kroužky, osmičky, vlnění...), tipy & triky pro výuku a osnova dle pokročilostí)

Neděle

Krásné orientální paže (podrobný přehled základních i pokročilých pohybů pažemi (variace, principy pohybů...), tipy & triky pro výuku a osnova dle pokročilostí)

Moderní tanec (základní technika a principy moderního tance s ohledem na využití v orientálním tanci)

Koordinace, ladnost, elegance (taneční kombinace spojující jemné pohyby a paže, tipy & triky pro jejich dokonalou souhru)

DRUHÝ VÍKEND

Sobota

Opakování

Jak na akcenty & shimmy I. (podrobný přehled základních i pokročilých prvků shimmy & akcentů (egyptské shimmy, ¾ shimmy, hagalla...), tipy & triky pro výuku a osnova dle pokročilostí)

Jak na akcenty & shimmy II. (pokračování)

Drum solo I. (tipy & triky pro tvorbu a výuku drum sola)

Neděle

Drum solo II. (pokračování)

Orientální kroky (podrobný přehled základních i pokročilých kroků používaných v orientálním tanci (arabský krok, krok sun krok...), tipy & triky pro výuku a osnova dle pokročilostí)

Mahmoud Reda v orientálním tanci (teorie & jak se inspirovat významným tanečníkem, choreografem a zakladatelem slavné Reda Troupe)

Strečink a uvolnění (jak připravit své tělo na tanec a jak ho po tanci protáhnout a zrelaxovat)


Druhá část je velmi důležitá pro znalost a povědomí o nejrozšířenějších tanečních stylech, protože se věnuje přehledu nejznámějších tradičních i moderních forem orientálního tance teoreticky a prakticky. Důraz je kladen také na výuku tance s rekvizitami a na seznámení se se stylovou rozmanitostí orientálního tance. Studentky se věnují teorii a taneční technice jednotlivých stylů i uceleným choreografiím v souvislosti s lektorskou tvorbou a výukou.

2. ČÁST: ORIENTÁLNÍ TANEČNÍ STYLY & REKVIZITY

TŘETÍ VÍKEND

Sobota

Opakování

Baladi I. (tipy & triky pro tvorbu a výuku baladi)

Rozmanitost orientálního tance (teorie – vývoj orientálního tance, přehled tanečních stylů, významné osobnosti)

Baladi II. (pokračování)

Shaabi (technika, taneční kombinace a tipy & triky pro tvorbu a výuku)

Neděle

Orientální srdcovky (taneční kombinace, výběr z klasických i moderních interpretů arabské hudby)

(Nejen) Oum Kalthoum (teorie – přehled nejslavnějších interpretů orientální hudby, poslech)

Tarab, emoce v tanci (tipy & triky pro tvorbu a výuku)

ČTVRTÝ VÍKEND

Sobota

Opakování

Závoj (technika, taneční kombinace a tipy & triky pro tvorbu a výuku)

Hedvábné vějíře & křídla Isis (technika, taneční kombinace a tipy & triky pro tvorbu a výuku)

Voi poi (technika, taneční kombinace a tipy & triky pro tvorbu a výuku)

Neděle

Saidi (technika, taneční kombinace a tipy & triky pro tvorbu a výuku)

Melaya (technika, taneční kombinace a tipy & triky pro tvorbu a výuku)

Hagala (technika, taneční kombinace a tipy & triky pro tvorbu a výuku)


Třetí část se zaměřuje na lektorství v praxi, na zdokonalování a prohloubení tanečních dovedností, na získání inspirace a motivace pro taneční tvorbu pro jednotlivce i skupinu a na mnoho dalších praktických témat nezbytných pro připraveného a sebevědomého lektora orientálního tance.

3. ČÁST: TVORBA & PRAXE & INTERPRETACE ORIENTÁLNÍHO TANCE

PÁTÝ VÍKEND

Sobota

Opakování

Pohybová magie (taneční kombinace, tipy & triky pro vrstvení, propojování a plynulost orientálních pohybů)

Hudba (teorie – přehled základních arabských rytmů, arabských nástrojů, rozbor a poslech hudby pro raks sharki, tipy & triky pro poslech hudby)

Hudba (taneční kombinace a tipy & triky pro tvorbu a výuku)

Neděle

Raks sharki I. (taneční kombinace a tipy & triky pro tvorbu a výuku)

Raks sharki II. (pokračování)

Příprava na výuku v praxi (teorie – jak a kde vybírat hudbu pro orientální tanec, metodika, jak získat překlad orientálních písní, jak si připravit první hodinu, jak koncipovat výuku, jak sestříhat hudbu do hodin tance, kde čerpat inspiraci...)

ŠESTÝ VÍKEND

Sobota

Jak vytvořit vlastní choreografii (tipy & a triky pro tvorbu vlastního tance)

Tvorba v praxi (tipy & triky pro tvorbu choreografie dle pokročilostí)

Neděle

Jak vytvořit skupinovou choreografii (tipy & a triky pro tvorbu skupinového tance)

Q&A aneb zeptejte se na cokoliv (závěrečný prostor pro dotazy, sdílení společných zážitků z oblasti výuky, tipy & triky pro zlepšení svého tance i výuky, inspirace, motivace...)


Čtvrtá část část (poslední, 7. víkend) bude zaměřena na doplnění obecných vědomostí a obsahuje témata jako taneční pedagogika, dýchání pro tanečníky, první pomoc, taneční výživa, základy efektivní komunikace, principy zdravého pohybu, jóga v taneční lekci, příp. další témata.

4. ČÁST: OBECNÁ TANEČNÍ ČÁST

SEDMÝ VÍKEND

Kurz je zakončen závěrečnou prací, písemným testem a praktickou zkouškou před komisí.

Vstupní požadavky

 • 3 roky taneční praxe v orientálním tanci (úroveň pokročilí)
 • ukončené min. středoškolské vzdělání
 • dosažení věku 18 let
 • schopnost splnit 80% docházku

Rozhodnutí o udělení akreditace MŠMT ČR

Lektoři

Lekce vedou profesionální lektoři, odborníci ve svých oborech s mnohaletou praxí:

 • MgA. Kateřina Derouet
 • Michal Mach, dipl.um.
 • Ing. Veronika Jedková
 • Petra Záveská Duspivová
 • Mgr. Jana Páclová
 • Hana Řezníčková

Cena a termín

Cena
Lektor Orientálního Tance, rekvalifikační kurz s akreditací MŠMT ČR 19 900

Harmonogram kurzu
Zahájení cyklu září 2019
Závěrečná zkouška únor 2020

Termíny přednáškových dní (Praha)
1. termín: 21.–22. 9. 2019
2. termín: 28.–29. 9. 2019
3. termín: 12.–13. 10. 2019
4. termín: 2.–3. 11. 2019
5. termín: 23.–24. 11. 2019
6. termín: 14.–15. 12. 2019
7. termín: 25.–26. 1. 2020

Výuka probíhá vždy v sobotu v čase 11 - 20 hod. a v neděli v čase 10 - 18 hod. s pauzou na oběd.

Vyhrazujeme si právo na změnu termínů.

Praxe 10 hodin v Centru Tance nebo jiné taneční škole

V rámci kurzu je třeba absolvovat 10 praktických lekcí v Centru Tance (v Praze nebo v Brně).

Praxi lze vykonat po dobu kurzu od 21. 9. 2019 do 26. 1. 2020. Tato praxe se netýká vlastní výuky studenta, jedná se o taneční lekce pro veřejnost dle vlastního výběru.

Praxi je možné splnit i v jiném tanečním centru a doložit potvrzením.

Místo konání

Centrum Tance, Politických vězňů 8, Praha 1 (4. patro)


Centrum Tance, Václavské náměstí 34, Praha 1 (-2. patro)


Výuka probíhá v moderních, plně vybavených tanečních sálech se zrcadlovou stěnou a zvukovou aparaturou. Součástí tanečních prostor je recepce, bar s občerstvením, dámské a pánské šatny, sprchy a toalety.

Konkrétní místo konání bude vždy včas upřesněno. Obě místa se nachází v centru Prahy v perfektní dopravní dostupnosti (metro A, B, C, vlakové i autobusové nádraží).

Vzkaz od lektorky Katky Derouet

Učení miluji. Podělím se s vámi o všechny své taneční a lektorské zkušenosti, které jsem za svou dlouhou kariéru nasbírala. Budu se vám snažit předat co nejvíce ze své vlastní metodiky, která tanečnicím pomáhá pohybově i interpretačně, inspiruje je i motivuje.

Jsem tady pro vás a o všem vám budu vyprávět.

Těším se na vás!

Katka Derouet

Více informací o lektorce:

Ohlasy

„Tento projekt je mimořádný. Mohu ho doporučit všem tanečnicím, které chtějí získat hlubší teoretické i praktické znalosti z oblasti orientálního tance. Věřte, že Káťa udělá vše pro to, aby vám každá minuta kurzu přinesla něco nového, zajímavého, obohacujícího. Káťa tančí i učí s láskou, a to je dle mě ten nejsilnější argument proč si tento kurz nenechat ujít. I kdybyste si kvůli němu měly třeba přeplánovat všechny své povinnosti, výlety, dovolené a spol. :-)“

„Tento projekt můžu jedině doporučit a vlastně trochu závidím těm, kteří se přihlásí, protože je to teprve čeká, zatímco nám/mě to neuvěřitelně uteklo. Nemůžu uvěřit, že už je skoro konec. Káťa je úžasná žena, fantastická tanečnice a špičková lektorka, která si svoje zkušenosti a umění nedrží pro sebe, naopak dá vám ze sebe to nejlepší a to s trpělivostí, pečlivostí, energií, nadšením a laskavostí a humorem jí vlastním. Osobně nelituji koruny, ani jediné minuty, ani ničeho dalšího. Kačenko, ze ❤ DĚKUJI.“

„I recommend the course because Kathreen is an outstanding dancer and lector and the immense source of inspiration. The course gathered people from the Czech Republic, Slovakia, Poland, and Russia - so if you are a foreigner don't be afraid to enroll in - Kathreen speaks English and creates a very friendly and supportive atmosphere for everyone.😊“

Přehled absolventů
držitelů Osvědčení o rekavalifikaci

 • 2019

  únor 2019

  Mgr. Lenka ČalfováHumenné, SR
  Mgr. Adéla ČervínováPraha
  Mgr. Lenka DzidováOstrava
  Mgr. Kateřina DvořákováPraha
  Nikol KinskáSemily
  Iveta MacháčkováPraha
  Mgr. Lenka MiterkováKošice
  Ing. Jana MrázováBor
  Martina Němcová, Dis.Brno
  Kristýna SeménkováKunovice
  Mgr. Lucia ŠimkováKošice
  Lucie VětrovcováPraha
  Irena VideckáBystřička

Kontakt

Osobní informace
Zadejte datum ve formátu DD.MM.RRRR
Kontaktní informace
Taneční zkušenosti
Další informace
Souhlas

Vyplnění a odesláním tohoto formuláře stvrzuji:

 1. Souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů ze strany společnosti Allstar Group s.r.o. v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění.
 2. Souhlas v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako „Nařízení“), aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení: zpracoval a uchovával Správce (Allstar Group s.r.o.) mé osobní údaje a to: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého bydliště, e-mail a telefonní číslo a to zejména za účelem zpracování přihlášky do vybraného vzdělávacího kurzu, popř. následného vystavení osvědčení o úspěšném absolvování kurzu a za účelem vedení evidence členské základny Správce a s tím souvisejícími činnostmi. Dále se jedná o případné dokumentační materiály při probíhajícím kurzu vzdělávání, čímž se rozumí fotografie, videa a zvukové záznamy.
 3. Dále souhlasím, že je Správce oprávněn pořízený materiál použít za účelem marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích), prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.), prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.
 4. Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován). V případě členství rovněž souhlasím, aby Správce předal v případě potřeby mé osobní údaje těmto zpracovatelům: MŠMT ČR a příslušným orgánům státní správy a samosprávy.
 5. V souvislosti se vznikem individuálního / studiového členství u Správce jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.
 6. Souhlas s používáním mé emailové adresy, kterou bude Správce používat pro informování o akcích a novinkách, které v rámci Lektorské akademie připravujeme.
 7. Souhlas uděluji dobrovolně a jsem si vědom/a toho, že jej mohu kdykoliv písemně odvolat, k tomuto účelu využiji výhradně e-mail info@lektortance.cz
 8. Pravdivost výše uvedených údajů.Storno podmínky