Lektor Orientálního Tance
rekvalifikační kurz s akreditací MŠMT ČR

Vzdělávací program „Učím, tedy jsem“ Kathreen Derouet

Absolvent získá osvědčení pro odbornost Trenér tanečních disciplín – taneční mistr.


Kurz je vhodný pro:

 • lektorky orientálního tance, které mají zájem zdokonalit se, získat odborné znalosti a profesionální úroveň
 • orientální tanečnice, které tančí min. 3 roky (úroveň pokročilí) a o výuce uvažují, nebo si jen chtějí rozšířit své vzdělání

Kurz obsahuje:

 • 7 výukových víkendů
 • 10 hodin praxe v Centru Tance
 • výukové materiály
 • řádný termín zkoušky
 • osvědčení o absolvování vzdělávacího kurzu s akreditací MŠMT po úspěšném složení zkoušky
Přihlásit se na tento kurz

O kurzu

Cíl programu

Cílem programu je předání uceleného bloku teoretických a praktických znalostí, které potřebuje lektor, aby mohl kvalifikovaně vyučovat orientální tanec. Výuková témata jsou sestavena na základě praktických zkušeností lektorů s mnohaletou praxí.

Garant kurzu

Garantem kurzu je dlouholetá a zkušená lektorka a úspěšná tanečnice MgA. Kateřina Derouet, která vzdělávací program precizně zpracovala a povede největší část výuky zaměřené na orientální tanec.

Kurz obsahuje

Kurz obsahuje výuková témata, která jsou předpokladem pro odborné vedení orientálních tanečních lekcí.

První část je zaměřena na důkladné vysvětlení techniky tanečních pohybů. Obsahuje podrobný přehled základních i pokročilých prvků orientálního tance včetně výukové osnovy pro jednotlivé pokročilosti. Nedílnou součástí je také výuka baletu a moderního tance a jejich principů s ohledem na využití v orientálním tanci. V návaznosti na teoretickou výuku taneční techniky se studentky věnují správnému provedení, propojení a interpretaci s ohledem na výuku v praxi. Pozornost směřuje také k teorii – základním informacím o orientálním tanci a závěr výuky je věnovaný (velmi často opomíjenému) strečinku a uvolnění.

1. ČÁST: ZÁKLADY ORIENTÁLNÍHO TANCE 

PRVNÍ VÍKEND

Sobota

Úvod

Balet, základ každého tance (základní postavení celého těla a paží, technika klasického tance & pohybové principy s ohledem na využití v orientálním tanci)

Úvod do orientálního tance (teorie – základní informace o orientálním tanci)

Jemné pohyby I. (teoreticko-praktický podrobný přehled základních i pokročilých prvků ze skupiny tzv. jemných pohybů orientálního tance, tipy & triky pro výuku a osnova dle pokročilostí)

Neděle

Jemné pohyby II. (pokračování)

Orientální paže I. (teoreticko-praktický podrobný přehled základních i pokročilých pohybů pažemi, jejich variace a principy pohybů, tipy & triky pro výuku a osnova dle pokročilostí)

Orientální paže II. (pokračování)

Koordinace, ladnost, elegance (taneční kombinace spojující jemné pohyby a paže, tipy & triky pro jejich dokonalou souhru)

DRUHÝ VÍKEND

Sobota

Opakování

Moderní tanec (základní technika a principy moderního tance s ohledem na využití v orientálním tanci)

Akcenty & shimmy & drum solo (teoreticko-praktický podrobný přehled základních i pokročilých prvků ze skupiny shimmy & akcentů, rozbor a taneční kombinace pro drum solo, tipy & triky pro výuku a osnova dle pokročilostí)

Neděle

Orientální kroky & otočky (teoreticko-praktický podrobný přehled základních i pokročilých kroků používaných v orientálním tanci, krokové vzorce a kombinace, tipy & triky pro výuku a osnova dle pokročilostí)

Mahmoud Reda v orientálním tanci (taneční kombinace inspirované významným tanečníkem, choreografem a zakladatelem slavné Reda Troupe)

Strečink a uvolnění (jak připravit své tělo na tanec a jak ho po tanci protáhnout a zrelaxovat)


Druhá část je velmi důležitá pro znalost a povědomí o nejrozšířenějších tanečních stylech, protože se věnuje přehledu nejznámějších tradičních i moderních forem orientálního tance teoreticky a prakticky. Důraz je kladen také na výuku tance s rekvizitami a na seznámení se se stylovou rozmanitostí orientálního tance. Studentky se věnují teorii a taneční technice jednotlivých stylů i uceleným choreografiím v souvislosti s lektorskou tvorbou a výukou.

2. ČÁST: ORIENTÁLNÍ TANEČNÍ STYLY & REKVIZITY

TŘETÍ VÍKEND

Sobota

Opakování

Baladi I. (rozbor hudby, vedená improvizace, tvorba, taneční kombinace, tipy & triky pro tvorbu a výuku baladi)

Rozmanitost orientálního tance (teorie – vývoj orientálního tance, přehled tanečních stylů)

Baladi II. (pokračování)

Shaabi (technika, taneční kombinace a tipy & triky pro tvorbu a výuku)

Neděle

Orientální srdcovky (taneční kombinace, výběr z klasických i moderních interpretů arabské hudby)

(Nejen) Oum Kalthoum (teorie – přehled nejslavnějších interpretů orientální hudby)

Tarab, emoce v tanci (taneční kombinace a tipy & triky pro tvorbu a výuku)

ČTVRTÝ VÍKEND

Sobota

Opakování

Tanec se závojem (technika, tvorba, taneční kombinace a tipy & triky pro tvorbu a výuku)

Tanec s hedvábnými vějíři & křídly Isis (technika, tvorba, taneční kombinace a tipy & triky pro tvorbu a výuku)

Tanec s voi poi (technika, taneční kombinace a tipy & triky pro tvorbu a výuku)

Neděle

Tanec s holí (technika, taneční kombinace a tipy & triky pro tvorbu a výuku)

Tanec s melayou (technika, taneční kombinace a tipy & triky pro tvorbu a výuku)

Hagala (technika, taneční kombinace a tipy & triky pro tvorbu a výuku)


Třetí část se zaměřuje na lektorství v praxi, na zdokonalování a prohloubení tanečních dovedností, na získání inspirace a motivace pro taneční tvorbu pro jednotlivce i skupinu a na mnoho dalších praktických témat nezbytných pro připraveného a sebevědomého lektora orientálního tance.  

3. ČÁST: TVORBA & PRAXE & INTERPRETACE ORIENTÁLNÍHO TANCE 

PÁTÝ VÍKEND

Sobota

Opakování

Pohybová magie (tvorba, tipy & triky pro vrstvení, propojování a plynulost orientálních pohybů)

Hudba I. (základy hudební nauky, základy hry na činelky, rytmika, přehled základních arabských rytmů a arabských nástrojů, rozbor a poslech hudby pro raks sharki, tipy & triky pro poslech hudby, taneční kombinace, tvorba)

Neděle

Hudba II. (taneční kombinace a tipy & triky pro tvorbu a výuku)

Raks sharki I. (tvorba, taneční kombinace a tipy & triky pro tvorbu a výuku)

Raks sharki II. (pokračování)

Příprava na výuku v praxi (teorie – význam metodického vedení, struktura tanečních hodin, výuka první lekce, tipy & triky pro výuku)

ŠESTÝ VÍKEND

Sobota

Tvorba choreografie (teorie, tipy & a triky pro tvorbu choreografie)

Tvorba sólové choreografie I. (tvorba choreografie dle pokročilostí)

Tvorba sólové choreografie II. (pokračování)

Výuka v praxi (tipy & a triky pro výuku v praxi)

Tvorba skupinové choreografie I. (tipy & a triky pro tvorbu skupinové choreografie)

Neděle

Tvorba skupinové choreografie II. (pokračování)

Q&A aneb zeptejte se na cokoliv (závěrečný prostor pro dotazy, sdílení společných zážitků z oblasti výuky, tipy & triky pro zlepšení svého tance i výuky, inspirace, motivace…)


Poslední, čtvrtá část bude zaměřena na doplnění obecných vědomostí a obsahuje témata jako taneční pedagogika, dýchání pro tanečníky, taneční výživa, základy efektivní komunikace, principy zdravého pohybu, jóga v taneční lekci, příp. další témata. Konkrétní témata a program bude upřesněn později.

Kurz je zakončen závěrečnou prací, písemným testem a praktickou zkouškou před komisí.

Vstupní požadavky

 • 3 roky taneční praxe v orientálním tanci (úroveň pokročilí)
 • ukončené min. středoškolské vzdělání
 • dosažení věku 18 let
 • schopnost splnit 80% docházku

Lektoři

Lekce vedou profesionální lektoři, odborníci ve svých oborech s mnohaletou praxí:

 • MgA. Kateřina Derouet
 • Michal Mach, dipl.um.
 • Ing. Veronika Jedková
 • Petra Záveská Duspivová
 • Mgr. Jana Páclová
 • Hana Řezníčková

Cena a termín

Cena
Lektor Orientálního Tance, rekvalifikační kurz s akreditací MŠMT ČR 19 900 Kč

Harmonogram kurzu
Zahájení cyklu září 2021
Závěrečná zkouška neděle 27. 2. 2022
Termíny přednáškových dní (Praha)
1. termín: 25.–26. 9. 2021
2. termín: 9.–10. 10. 2021
3. termín: 6.–7. 11. 2021
4. termín: 27.–28. 11. 2021
5. termín: 8.–9. 1. 2022
6. termín: 22.–23. 1. 2022
7. termín: 5.–6. 2. 2022

Výuka probíhá vždy v sobotu v čase 11 - 20 hod. a v neděli v čase 10 - 18 hod. s pauzou na oběd.

Vyhrazujeme si právo na změnu termínů.

Praxe 10 hodin v Centru Tance nebo jiné taneční škole

V rámci kurzu je třeba absolvovat 10 praktických lekcí v Centru Tance (v Praze nebo v Brně).

Praxi lze vykonat po dobu kurzu od 25. 9. 2021 do 6. 2. 2022. Tato praxe se netýká vlastní výuky studenta, jedná se o taneční lekce pro veřejnost dle vlastního výběru.

Praxi je možné splnit i v jiném tanečním centru a doložit potvrzením.

Podmínky konání kurzu

V případě účasti méně než 10 účastníků, bude kurz posunut na podzim 2022. Děkujeme za pochopení.

Místo konání

Centrum Tance, Politických vězňů 8, Praha 1 (4. patro)


Výuka probíhá v moderních, plně vybavených tanečních sálech se zrcadlovou stěnou a zvukovou aparaturou. Součástí tanečních prostor je recepce, bar s občerstvením, dámské a pánské šatny, sprchy a toalety.

Konkrétní místo konání bude vždy včas upřesněno. Obě místa se nachází v centru Prahy v perfektní dopravní dostupnosti (metro A, B, C, vlakové i autobusové nádraží).

Vzkaz od lektorky Katky Derouet

Učení miluji. Podělím se s vámi o všechny své taneční a lektorské zkušenosti, které jsem za svou dlouhou kariéru nasbírala. Budu se vám snažit předat co nejvíce ze své vlastní metodiky, která tanečnicím pomáhá pohybově i interpretačně, inspiruje je i motivuje.

Jsem tady pro vás a o všem vám budu vyprávět.

Těším se na vás!

Katka Derouet

Více informací o lektorce:

Ohlasy

„Díky tomuto kurzu mi Káťa poskytla další pohled na orientální tanec a víc ve mně prohloubila zájem o klasický styl. Líbí se mi, jak Káťa precizně vysvětluje techniku i na praktických příkladech z běžného života, jak je energická, se skvělým smyslem pro humor a hlavně je vidět a cítit, že tanec miluje a učení ji baví.“ (Lucie Kloboučková)

„Tanečně mě nejvíce ovlivnila Katka Derouet: její schopnost propojit preciznost, metodičnost a výkon s emocemi, radostí a energií. Káťo, moc Ti děkuji, že jsi mě hodně naučila tanečně a obohatila jsi mě velmi zajímavými lidskými postřehy a zkušenostmi, které všem tak ráda předáváš. Vážím si toho.“ (Romana Matušovová)

„Tento projekt je mimořádný. Mohu ho doporučit všem tanečnicím, které chtějí získat hlubší teoretické i praktické znalosti z oblasti orientálního tance. Věřte, že Káťa udělá vše pro to, aby vám každá minuta kurzu přinesla něco nového, zajímavého, obohacujícího. Káťa tančí i učí s láskou, a to je dle mě ten nejsilnější argument proč si tento kurz nenechat ujít. I kdybyste si kvůli němu měly třeba přeplánovat všechny své povinnosti, výlety, dovolené a spol. :-)“ (Adéla Červínová)

„Tento projekt můžu jedině doporučit a vlastně trochu závidím těm, kteří se přihlásí, protože je to teprve čeká, zatímco nám/mě to neuvěřitelně uteklo. Nemůžu uvěřit, že už je skoro konec. Káťa je úžasná žena, fantastická tanečnice a špičková lektorka, která si svoje zkušenosti a umění nedrží pro sebe, naopak dá vám ze sebe to nejlepší a to s trpělivostí, pečlivostí, energií, nadšením a laskavostí a humorem jí vlastním. Osobně nelituji koruny, ani jediné minuty, ani ničeho dalšího. Kačenko, ze ❤ DĚKUJI.“

„I recommend the course because Kathreen is an outstanding dancer and lector and the immense source of inspiration. The course gathered people from the Czech Republic, Slovakia, Poland, and Russia - so if you are a foreigner don't be afraid to enroll in - Kathreen speaks English and creates a very friendly and supportive atmosphere for everyone. :-)“ (Tatiana Savchenko)

Přehled absolventů
držitelů Osvědčení o rekavalifikaci

 • 2020

  únor 2020

  Adéla Bukovská Starý Poddvorov
  Anna Cimbotová Rýmařov
  Mgr. Lucie Kloboučková Praha
  Lucie Korbová Nepomuk
  Soňa Machová Unhošť
  Henrieta Šidlová Marianka, SK
  Lea Šimonová Rožňava
  Alžběta Tvrdoňová Krnov
  Julie Vertejko Brno
  Mgr. Eva Bašková Prostějov
 • 2019

  červen 2019

  Mgr. Martina Ahmed Čermáková Nová Paka
  Ing. Jana Čejková Praha
  Ing. arch. Hana Ječmenová Praha
  Mgr. Hana Kuchová - Breburdová Praha
  Miroslava Řezníčková Praha
  Mgr. Kamila Stloukalová Mělník
  Bc. Jana Sýkorová Bukovina
  Bc. Antónia Štofanová Pezinok, SK

  únor 2019

  Mgr. Lenka Čalfová Humenné, SR
  Mgr. Adéla Červínová Praha
  Mgr. Lenka Dzidová Ostrava
  Mgr. Kateřina Dvořáková Praha
  Nikol Kinská Semily
  Iveta Macháčková Praha
  Mgr. Lenka Miterková Košice
  Ing. Jana Mrázová Bor
  Martina Němcová, Dis. Brno
  Kristýna Seménková Kunovice
  Mgr. Lucia Šimková Košice
  Lucie Větrovcová Praha
  Irena Videcká Bystřička

Kontakt